måndag 10 december 2007

Jobbgruppen i Göteborg

Medan regeringen fumlar vidare (Svd, DN) besöker socialdemokraternas jobbgrupp Göteborg. Här är vårt program.


10:00 Samling på Lindholmens Science Park med genomgång av bakgrund och utvecklingsområden samt idéerna kring Lindholmens Science Park

11:30 Lunch Lindholmens Science Park

12:30 (ca) Buss 16, som är en s.k. stombusslinje för snabbt kollektivt resande mellan ex.vis Chalmers och Södra Älvstranden

13:00 (ca) Möte på BRG (Business Region Göteborg). Genomgång av hur BRG arbetar med näringslivspolitiska frågor i GR (Göteborgsregionen, ett samarbete mellan 13 kommuner)

15:00 (ca) Tid för gruppens egna överläggningar

16:30 (ca) Möte med Sysselsättningsutskottet (SAP – LO Göteborgs interna arbetsgrupp som också har ansvaret för att bedriva rådslagsarbetet lokalt). Inkl. lättare måltid.

18:00 Öppet möte/partimöte med inbjudna representanter för Företagarna.

Inga kommentarer: