torsdag 22 november 2007

Fredrik: Håll den bruna högern kort

Vi har varit tydliga, säger Reinfeldt. Men uppenbarligen har det inte räckt! I Malmö gick ytterligare en moderat över till Sd precis. Vad kommer här näst, Fredrik Reinfeldt?

Här kan ni läsa en utmärkt ledare om bristen på ledarskap. Och här är avslutningen på den samma:

Men så snubblar Reinfeldt återigen i rollen som ledare och vågar inte sätta ned foten och kräva rättning i ledet. Istället slår han fast att det är de moderata kommunpolitikernas sak att -tolka- vad partistyrelsen slagit fast.Men det är ju precis vad de har gjort.

Dilemmat för alla stora organisationer är att det är svårt att anpassa ett centralt budskap så att det funkar i alla lägen. Vad det betyder är att lokala politiker alltid har ett ansvar för att balansera önskemålen från organisationstoppen med den verklighet de själva lever i.

Men det förutsätter att kommunpolitiker förstår skillnaden mellan principer och maktinnehav och att de är på det klara med vilka av de två man prioriterar om man inte kan få båda.Maktinnehavet bestäms av väljarna. Sin principfasthet råder man däremot själv över.


Inga kommentarer: