fredag 2 november 2007

En svensk kung utmanar Danmark

I Danmark är det valrörelse. Återigen är flyktingdebatten på tappet. Konstigt. Att dem inte kan se det lite mer som oss i Sverige. Flyktingfrågan är förvisso också en utmaning för oss. Men inte huvudfrågan!

Enhedslistan har nu dragit in Zlatan i valrörelsen. De ställer frågan: Varför har vi ingen Zlatan? Fyndigt. Men så drar de argumentet om antal, om "hur många flyktingar", som Sverige resp Danmark tagit emot. Det är feltänkt. Det viktigaste är inte antalet, utan synen på oss som bor i Sverige. Vi är så stolta över Sverige och svenskheten att vi är beredda att dela med av oss den till andra. Alla vi som bor och verkar i Sverige är Sverige. Njut ändå av Zlatan:

Media: Expressen

Inga kommentarer: