onsdag 31 oktober 2007

Krisberedskap, Reinfeldt och debatt

Jag hade ställt en interpellation om styrningen av flyktingmottagandet till Fredrik Reinfeldt. Han svarade inte. Istället gjorde Sabuni det idag. Debatten hittar du här. Förstår att statsministern har annat att tänka på och inte hinner svara på interpellationen.

För hur är det egentligen med landets krisberedskap? (Svd, Svd2, Svd3, DN)

Inga kommentarer: